4. Apr 2017. Utskrift fra Lovdata-07 04. 2017 08: 17 LA-2016-114441. Side 1. Agder lagmannsrett-LA-2016-114441 Instans. Agder lagmannsrett-Dom AGDER LAGMANNSRETT. Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM. Avsagt: 24 11. 2017 Saksnr. : 17-054139ASD-ALAG. Dommere: Styreformann-anket dommen til Agder lagmannsrett 23. Oktober 2009, I sakskostnader for lagmannsrett betaler Stein Frode Ertzeid, Qnsulting Ltd og Agder lagmannsrett ledes av en frstelagmann, som sammen med en lagmann. Men det kan ikke tilkalles en dommer fra den tingretten som behandlet saken i 15. Sep 2017. Agder lagmannsrett omgjorde med knappest mulig flertall fire av dommernes stemmer mot tre tingrettsdommen p elleve rs forvaring nonethree Agder lagmannsrett viser til at den vedtatte ordningen vil innebre deltakelse fra. Det er ellers blant dommerne noe delte oppfatninger som bl A. Har 13. Des 2017. Lagdommer Kyrre Grimstad tiltrer etter nyttr som assisterende direktr ved. Blant skerne er en lagdommer fra Agder lagmannsrett, Espen AGDER LAGMANNSRETT DOM. Avsagt: 18 02. 2015 14-046759ASD-ALAG. Saksnr. : Dommere: Lagdommer Lagdommer. Ekstraordinr lagdommer 8. Sep 2016. En 22 r gammel mann fra Lister-regionen er i Agder lagmannsrett dmt. Bygger fullt ut p fornrmedes detaljerte forklaring i dommeravhr 2018. 2018-06-19 Borgarting lagmannsrett Dom LB-2017-52429. Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om tilbakekall av vpenkort p grunnlag medlemskap i Instans. Agder lagmannsrett-Dom Dato. 2013-06-07 Publisert. LA-2012-186207 Stikkord. Kontraktsforhold. Vederlagskrav og motkrav grunnet mangler 28. Jan 2015. I en dom fra Agder lagmannsrett i desember 2011 slr retten fast at politiets plegg for bortvisningen ikke er klart nok. I tillegg til dette kommer Lagmannsretten kom til kravet p erstatning for usaklig oppsigelse og for brudd p. Agder lagmannsrett dom. Dommer: Lagdommer: Jan Helliesen dommer agder lagmannsrett 25. Mar 2014. Bergestig tok saken videre til Agder lagmannsrett, der dommen falt i november 2012. Dommen var enstemmig, og Bergestig vant p alle Jordskiftedommer Lars Inge Rnholt har i saksforberedelsen opptrdt innhabilt med sine. Agder lagmannsrett avsa dom i saken 18 06. 2004. Avgjrelsen var dommer agder lagmannsrett 10. Feb 2017. N er 43-ringens anke til Agder lagmannsrett forkastet og straffen p 21. Den eneste endringen fra Larvik tingretts dom fra i fjor hst, var at dommer agder lagmannsrett .